Handluj z Tradeview

Niezależnie jak i gdzie chcesz handlować:

Zapewniamy naszym klientom możliwość tradingu online i przez urządzenia mobilne. Nasz zespół specjalistów obsługi klienta jest zawsze dostępny, aby zapewnić Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Tradeview oferuje dostęp do szerokiego zakresu klas aktywów:

Forex

Akcje

Kontrakty Futures

Indeksy

Metale

Surowce

Kryptowaluty

Popular currency pairs available at some of the lowest possible spreads

Forex

To największy, globalny rynek, gdzie dzienne obroty sięgają ponad 6 bilionów dolarów, Możesz na nim handlować parami walutowymi takimi jak EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD i wieloma innymi, 24 godziny na dobę. Skorzystaj z ultraniskich spreadów w branży dzięki Innovative Liquidity Connector.

Handel akcjami i kontraktami CFD z Tradeview

CFDs and on exchange stock trading is available through Tradeview Markets' powered MT5 platform

Tradeview zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich głównych giełd amerykańskich, umożliwiając Ci handel akcjami na giełdzie za pośrednictwem naszej platformy MetaTrader 5.Kupuj lub sprzedawaj akcje wiodących firm takich jak Apple, Netflix, Starbucks, czy Tesla na swoim urządzeniu mobilnym, tablecie lub komputerze za pośrednictwem darmowego oprogramowania od Tradeview.

Handel kontraktami CFD

Tradeview oferuje kontrakty CFD na setki instrumentów finansowych. Błyskawiczne przekazywanie cen handlowych przez nasze platformy pozwala Ci działać w czasie rzeczywistym na podstawie najnowszych ruchów cenowych.

Czym są kontrakty CFD

Kontrakt na różnicę kursową (contract for difference) jest umową pomiędzy dwoma stronami: kupującym i sprzedającym, określającą, że sprzedający zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy obecną wartością aktywów, a ich wartością w czasie wygaśnięcia umowy. Jednakże, jeśli różnica jest ujemna, wtedy kupujący płaci sprzedającemu.

CFD dają inwestorom szansę na zajęcie zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji grając na wzrosty lub spadki cen instrumentów. CFD nie mają ustalonej daty wygaśnięcia, ani wielkości kontraktu, w przeciwieństwie do kontraktów futures. Transakcje przeprowadzane są na zasadzie dźwigni finansowej z depozytami zabezpieczającymi wynoszącymi zazwyczaj od 1% do 20% wartości nominalnej dla większość produktów.

CFDs allow people to speculate price action of currencies, commodities and other financial instruments

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD?

Pozycje nocne

Jeśli trzymasz otwartą pozycję na kontrakt CFD przez noc, może spowodować to dodatkowy koszt lub korzyść finansową doliczoną do rachunku. Korzyści i koszty naliczane są od wartości otwartych pozycji na rynku. W przypadku pozycji długiej, inwestor może być zmuszony do zapłaty odsetek na rzecz Tradeview, w przypadku pozycji krótkiej, inwestor może otrzymać odsetki.

Finansowanie pozycji niewalutowych

Istnieje dzienna opłata związanz z każdą pozycją CFD, która jest utrzymywana przez noc, Jest ona obliczana przy użyciu następującego wzoru:

F = V x i /b, gdzie:

F = Dzienna opłata za finansowanie

V = Wartość równoważnego posiadania bazowego instrumentu finansowego

i = Obowiązująca stopa finansowania

b = 365 dni

Twoje konto może zostać obciążone kwotą za każdą długą pozycję CFD, którą posiadasz i może zostać zasilone za każdą krótką pozycję CFD, którą posiadasz.

Jeśli pozycja jest utrzymywana w piątek lub przed dniem wolnym od pracy na danym rynku, finansowanie będzie stosowane na podstawie liczby dni do następnego dnia roboczego.

Na przykład, w przypadku pozycji zajmowanej przed zamknięciem dnia w piątek, finansowanie zostanie zastosowane przez 3 dni, jeśli następnym dniem roboczym jest poniedziałek.

Finansowanie pozycji walutowych

Jeśli chodzi o pozycje walutowe, dzienne finansowanie jest obliczane przy użyciu jednodniowych różnic w stopach procentowych dla dwóch danych walut. Otrzymujesz odsetki od waluty, którą kupiłeś i płacisz odsetki od waluty, którą sprzedałeś, chociaż księgowanie / korekta finansowania będzie dokonywana w jednej walucie.

W przypadku pozycji zajmowanej w piątek lub przed dniem wolnym od pracy na danym rynku, finansowanie będzie stosowane na podstawie liczby dni do następnego dnia roboczego.

Na przykład, w przypadku pozycji zajmowanej przed zamknięciem dnia w piątek, finansowanie zostanie zastosowane przez 3 dni, jeśli następnym dniem roboczym jest poniedziałek.

Uwaga dotycząca kontraktów CFD na kontrakty terminowe

Podczas handlu CFD na futures, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta na podstawie obowiązującego czasu i daty wygaśnięcia wybranego kontraktu. Pozycje nie będą rolowane ani przedłużane poza ten termin.

Zawierając jakąkolwiek transakcję CFD z Tradeview, Użytkownik zgadza się, że Tradeview nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku automatycznego zamknięcia tych pozycji w czasie i w dacie wskazanej dla poszczególnych kontraktów CFD.

Otwórz konto live lub demo już teraz!

Możesz wybrać jedną z tych niesamowitych platform handlowych: